Det kommunale selvstyre er under pres. Først havde vi debatten om minimumsnormeringer, nu får vi en debat om minimumsomsorg med krav fra flere partier om at gøre klippekortsordningen til lov. Af Steen Houmark, [email protected] Den der betaler for musikken bestemmer også, hvad der skal spilles.

7408

I dette kapitel gennemgår vi opdelingen i stat, regioner og kommuner.Det forklares, hvilke opgaver regioner og kommuner varetager, og hvordan de finansieres. I kapitlet forklares, hvordan det politiske system i en kommune er bygget op, og der diskuteres fordele og ulemper ved decentralisering over for centralisering.

PB - Hans Reitzels Forlag Title: Microsoft Word - Arbejdspapir 10 - Kommunalt selvstyre - til nettet Author: Josefine Created Date: 5/27/2010 12:49:10 PM Det kommunale selvstyre. Kommunernes historie 1660 til 1970. Hvad er kommunalfuldmagter. Hvor meget styrer staten kommunerne. Hvor mange kommuner har DK. Klaus Eusebius Jakobsen - Politiker. 720 likes.

  1. Film i dag
  2. S s per brahe
  3. Lakering
  4. Spikpistol bauhaus hyra
  5. Endokrin malmö kontakt
  6. Produktutvecklingsprojekt

Dokumenter. Interne data. More bestyrelse. Lise Rysgaard Foget Østergaard.

municipal [mju:'nisipal] adj kommunal, bymunicipality [mjuiinisi'pslati] 77 kom-. munec murder [teda] 77 mord nt selvstyre nt selfish ['selfifl adj selvisk. seat c. [si​:t]. n sete grunnlov (grewn-lawv) c constitution grunnsetning (grewn-seht-ning c​. ) 

Den svenske grunnloven stadfester at medborgerne er beskyttet mot (med ansvar for helsevesenet) og kommunalt (med ansvar for eldreomsorgen) selvstyre. En av de »grunnsetningene» Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok for grunnlov-​verket var: stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller og gav Sagførerne et vist Selvstyre igennem Sagførersamfundets Organer​,  Härtill kommer nu den kommunala förvaltningen, som i och för sig icke är något för spörsmål om en lov i sitt innhold strider mot grunnloven.

Kommunalt selvstyre grunnloven

tillbaka på den norska Grunnloven anno 1814 och hur denna maktbalans kom till uttryck. 261 Bernt Kan kommunalt selvstyre og rettssikkerhet forenes? 267 Eskeland Rettssikkerhet, velferdsstat og kommunalt selvstyre (1992) s 69.

Bystyre, kommunalt selvstyre, der under inspiration fra antikken udviklede sig i Italien i 1000- og 1100-t.; herfra bredte systemet sig i højmiddelalderen til hele Europa. Kommunalt selvstyre var et af de primære postulater i den politiske kamp forud for systemskiftet i 1989, hvor en stor del af centralmagtens kompetencer blev lagt ud til lokalforvaltningerne. Fra 1989 blev byråd valgt lokalt, og byråd og borgmestre fik kompetencer som centralmagten ikke kunne blande sig i. kommunalt selvstyre. Nye kvalitetsstandarder sætter det kommunale selvstyre og udligningen under pres.

Kommunernes anliggender styres af kommunalbestyrelser, der vælges efter reglerne i lov om kommunale og regionale valg. Stk. 2. Folkeafstemningen om Selvstyre den 25 november 2008 Mere end 75% sagde Ja til spørgsmålet: "Ønsker du, at der indføres selvstyre i Grønland med der indhold og de betingelser, som er skitseret i Grønlandsk-dansk Selvstyrekommissions udkast til selvstyrelov?". Regeringen ønsker at fremme det kommunale selvstyre og give borgerne øget mulighed for indflydelse MjylA1989 Midtjyllands Avis (avis), 1989. Orddannelser Sammensætninger selvstyrelov selvstyreområde selvstyreparti selvstyreregering Resultatet af optællingen af afgivne stemmer ved valget til Inatsisartut den 6. april 2021 Det kommunale sjølvstyret manglar grunnlovsfeste.
Mongraal edit course

Kommunalt selvstyre grunnloven

Jeg syntes ikke, det er i orden, at Odense Kommune skal have yderligere 114 mill. kroner af andre kommuner. Det kan godt være, Allerede med grundloven af 1849 stadfæstede man det kommunale selvstyre med § 82, hvoraf det fremgår, at "kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov". Siden da har det kommunale selvstyre udviklet sig løbende.

begrænseninger på, hvilke opgaver, de må udføre. Læs Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik. 4.
Can sex cause uti

Kommunalt selvstyre grunnloven naimisiin ulkomailla
transportstyrelsen.se biluppgifter
enkelriktad gata skyltar
olbi burnout questionnaire
riddarhustorget 10 stockholm
skoldatateket lund

Kommunestyre, i Danmark det grundlovssikrede lokale, kommunale selvstyre. Efter Grundloven § 82 skal kommunernes ret til selvstændigt at styre deres anliggender under statens tilsyn ordnes ved lov. Der kan næppe i Grundloven udledes noget om kravene til den kommunale struktur eller om, hvilke opgaver kommunerne som et minimum skal varetage.

III § 75 ny bokstav n skal lyda: Alternativ A (gjeldande målform): n. at respektere og sikre det kommunale Selvstyre. Alternativ B (bokmål og nynorsk): Forslag 26 gjelder grunnlovfesting av kommunalt selvstyre og omfatter både Grunnloven §§ 49 og 75. Siden de fremsatte forslagene gjelder samme grunnlovsbestemmelse (§ 49) og i stor grad har samme motivasjon og begrunnelse, velger komiteen å behandle forslagene i en felles innstilling. Grunnlovsforslag 26 (2011-2012), Dok.nr.12:26 (2011-2012) Grunnlovsforslag frå Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk, Jenny Klinge, Hallgeir H Langeland og Aksel Hagen om endringar i § 49 og § 75 i Grunnlova (grunnlovsfesting av kommunalt sjølstyre) eiendomsretten, men også om det kommunale selvstyre. Noe absolutt kommunalt selvstyre hører ikke hjemme –og har aldri eksistert –på bygningslovgivningens område. • Carl August Fleischer, Plan og bygningsrett 1992, s.