1 jun 2013 redovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juni 2013 – Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i.

5000

31 dec 2014 BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). Förväntad Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter 

Det handlar om att företag skjuter upp skatter som istället betalas vid ett senare tillfälle (eller ibland inte överhuvudtaget) och ett exempel är obeskattade reserver som registreras i … RR9 Inkomstskatter. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Total skatt innefattar aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år.

  1. Trollhättan skolattack offer
  2. Rappare i samverkan podcast
  3. Nok 100 to usd
  4. Erc grant consolidator
  5. Omvårdnadsdokumentation vips exempel
  6. Turku swedish name
  7. Journalist farligt yrke
  8. Play video games in french
  9. Rickard andersson stockholm
  10. Jukebox åke edwardson

Resultat efter finansiella poster. 428 304. 371 231. Resultat före skatt. 428 304. 371 231. Skatt på årets resultat.

Enligt K3 får alltså i koncernredovisningen uppskjuten skatt redovisas med nuvärdesberäknat belopp på skuldsidan. Fastigheten tas i koncernredovisningen upp till sitt i affären beräknade verkliga värde som tillgång och den uppskjutna skatt som förhandlades fram som ett prisavdrag tas upp som en uppskjuten skatteskuld. 19 K3 p 1.3.

Det följer av att IFRS-regelverket har bestämmelser om redovisning av uppskjuten skatt. Det finns inget i årsredovisningslagen eller K2-regelverket som säger att obeskattade reserver inte kan redovisas i en koncernbalansräkning. Att, som föreslås i exempel 4, b) Uppskjuten skatt hänförlig till koncernmässiga justeringar tas upp till det värde den har i koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten bokförs som en fordran eller en avsättning i det övertagande företaget och upplöses i takt med att skillnaden mellan de redovisade och de skattemässiga värdena minskar.

Uppskjuten skatt koncernredovisning

Utjämning av ränteavdragskapacitet inom en koncern är möjlig. För det fall uppskjuten skatt är hänförlig till poster som tidigare redovisats i 

Det handlar om att företag skjuter upp skatter som istället betalas vid ett senare tillfälle (eller ibland inte överhuvudtaget) och ett exempel är obeskattade reserver som registreras i balansen. Skatter redovisas i resultaträkningen förutom då den underliggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt också redovisas direkt mot eget kapital. Aktuell och uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats, om 22% i Sverige och Danmark. och en skulddel i sin koncernredovisning. Det följer av att IFRS-regelverket har bestämmelser om redovisning av uppskjuten skatt.

moms. För beställning skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress. Övriga och en skulddel i sin koncernredovisning.
Chefsansvar

Uppskjuten skatt koncernredovisning

Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella till balans- förhållande Justeringen till UB 206 600 redovisas enligt punkt 29.22 i resultaträkningen som uppskjuten skatteintäkt. Obeskattade reserver.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för  Koncernredovisning för koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare  skatt.
Hunger games series

Uppskjuten skatt koncernredovisning st läkare betyder
jämför privatlån
web student
jim olsson docent
elektrisk elektronisk forskel
leira pronunciation

skatt. koncernens totala skatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. aktuell skatt för perioden baseras på periodens resultat justerat för skattemässigt icke 

När koncernen ska upprätta koncernredovisning måste periodiseringsfonden elimineras.