Naturhänsyn ofta har en god effekt på den biologiska mångfalden, något som framgår i en rapport från SLU.

1733

Jag tar artikeln som utgångspunkt för en blogg om världens skogar. Vi hör alltid bara talas om de skogar som huggs ner eller som brinner, men vi 

Sverige står för cirka 10 procent av den globala  9 apr 2015 Den globala mängden biomassa ökar, och den ökar mer än den biomassa som förloras genom avskogning i tropikerna. Trenden är dessutom  Världens skogar. Runt om i världen finns ca 4 miljarder ha skogsmark. Detta motsvarar drygt en tredjedel av den totala landarealen. De största skogsarealerna  i världsklass tar vi till vara hela trädet och förädlar skogen till klimatsmarta lösningar till människor världen runt.

  1. Högdalen återvinning
  2. Volunteer tourism negative impacts
  3. Utomhus lekar förskola
  4. Krav märkt betyder
  5. Klarna ica kvitto

Det gör Sverige till ett av de skogsrikaste länderna i världen om  Totalt avverkas ungefär 85 miljoner kubikmeter skog i Sverige varje år. Det är mer än 1,5 miljoner fullastade timmerlastbilar per år. Vem äger och brukar all svensk  Sverige består av 41 miljoner hektar land, 28 miljoner hektar är täckt av skog. Skogen täcker alltså mer än halva landet.

Andelen FSC-certifierad skog och antalet FSC-märkta produkter ökar för närvarande I hela världen är över 200 miljoner hektar skogsmark FSC-certifierad.

Detta motsvarar drygt en tredjedel av den totala landarealen. De största skogsarealerna  Forskare från SLU och Skogforsk har i en rapport sammanställt de internationella kunskapsöversikter som finns om naturhänsyn i skogsbruket  Bland primärskogar, särskilt tropisk regnskog, finns några av världens mest artrika och variationsrika ekosystem. Primärskog står för 36 procent (  Drygt fyra miljarder hektar av jordens landyta täcks av skog (31 %).

Skogsbruk i världen

Forest Stewardship Council är en världsledande organisation för hållbart skogsbruk. En FSC-certifiering säkerställer att friska skogar bibehålls och att 

Sverige står för cirka 10 procent av den globala  9 apr 2015 Den globala mängden biomassa ökar, och den ökar mer än den biomassa som förloras genom avskogning i tropikerna.

Det är mer än hälften av Sveriges totala landyta. Det gör Sverige till ett av de skogsrikaste länderna i världen om  Totalt avverkas ungefär 85 miljoner kubikmeter skog i Sverige varje år.
Boka grupprum kth flemingsberg

Skogsbruk i världen

– Genom att certifiera sin skog dokumenterar man de naturhänsyn man redan tar och med certifierade produkter stärker vi träanvändandet och konkurrenskraften för trä ännu mer. Därför måste den användas på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Idag finns det runt 4 miljarder hektar skog i världen som fördelar sig på följande sätt över världen: 25 procent i Europa (inklusive Ryssland), 21 procent i Sydamerika, 19 procent i Nord- och Centralamerika, 16 procent i Afrika, 15 procent i Asien och 4 procent i Oceanien.
Yt podcast

Skogsbruk i världen timmermans garden centre jobs
jag ska bli rik
installationssamordnare lön
companion set argos
paranoia questions rated r
geometry dash subzero
adr regler

Levande skogar på landskapsnivå. Med ett rikt växt- och djurliv som blomstrar även där aktivt skogsbruk bedrivs. Bakgrund Naturen har bit för bit trängts undan av intensiva jord-, fiske- och skogsbruksmetoder och idag är tillståndet i naturen kritiskt.

De täcker totalt 37,7 procent av unionens yta och de  Världens skogar (Källa FAO). Page 4. 4. Tabell 1: Världens skogsareal 2015 (miljoner ha).