År 1: Samhälle, arbete och organisation, 15 hp, Grupper i arbetslivet, 7,5 hp, Individer i arbetslivet, 7,5 hp, Lärande- och kompetensutveckling, 15 hp, Företags- och personalekonomi, 15 hp. År 2: Juridik, särskilt arbetsrätt, 15 hp, Arbetsmiljörätt, 7,5 hp, Arbetsmiljöarbete, 7,5 hp, Rekrytering och omställning, 15 hp, Vetenskapsteori och metod, 15 hp.

1376

Jämför gymnasium som erbjuder Vård- och omsorgsprogrammet med inriktning Vård & medicin. Ställ dina frågor till skolorna via Gymnasium.se

Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet har en samhällsvetenskaplig inriktning. Inom ämnet utbildar och forskar vi i frågor som rör det moderna arbetslivet. Vi ger kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Grundnivån utgörs av A-, B- och C-kurser om sammanlagt 90 hp och omfattar kärnområden som arbetsorganisation, arbetsvillkor och arbetsmarknad. Personal- och organisationsfrågor är allt viktigare i dagens arbetsliv. Frågor kring genus, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera.

  1. Batvagga slapvagn
  2. Hur mycket ska man ta betalt som fotograf
  3. Sjukhusclowner jönköping

Under utbildningen får du kunskap om psykologiska teorier och hur dessa kan tillämpas i arbetslivet. kvalitetsutvärdering 2011 av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden Bedömargruppens uppdrag Högskoleverket har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som leder till kandidatexamen och magisterexamen i arbetsvetenskap och närliggande huvud-områden. För varje granskad utbildning redovisar vi vår bedömning av målupp- Personal och ekonomi Senaste antagningspoäng Stäng senaste antagningspoäng Urvalsgrupper HT 2020 Totalt antal antagna Höstterminen Syfte och frågeställningar: Undersökningen syftar till att granska vad ungdomar av manligt kön, vilka med stöd av tvångsvårdslagar bor på särskilda ungdomshem, och personal på dessa hem anser vara lämpliga egenskaper hos personalen för att vården och behandlingen ska gynnas. Jämför gymnasium som erbjuder Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Pedagogiskt och socialt arbete. Ställ dina frågor till skolorna via Gymnasium.se Som förare av anläggningsfordon kommer du kunna transportera gods och material, gräva, schakta, bearbeta berg, lasta, lossa och lyfta tunga material. Markarbeten. En förare av anläggningsfordon och maskiner ska kunna planera och genomföra ett arbete från ritning till att grävning eller schaktning är slutförd.

har Leif Berglund, forskare inom arbetsvetenskap på Luleå tekniska universitet fackliga företrädare samt personal på fyra olika arbetsplatser med Skillnad i lön, antagningspoäng och droger – det här blev mest läst 2020.

År 1: Samhälle, arbete och organisation, 15 hp, Grupper i arbetslivet, 7,5 hp, Individer i arbetslivet, 7,5 hp, Lärande- och kompetensutveckling, 15 hp, Företags- och personalekonomi, 15 hp. År 2: Juridik, särskilt arbetsrätt, 15 hp, Arbetsmiljörätt, 7,5 hp, Arbetsmiljöarbete, 7,5 hp, Rekrytering och omställning, 15 hp, Vetenskapsteori och metod, 15 hp.

Personal och arbetsvetenskap antagningspoäng

arbetsvetenskap och omfattar fördjupade teoretiska studier inom personal- organisations- och arbetslivsområdet med specifik inriktning på analys och kritisk reflektion. Därtill ingår även utveckling av kunskaper i forskningsmetodik och ett självständigt genomförande av ett examensarbete i …

Även Här kan du söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för utbildningar på universitet och högskolor. Det går enbart att visa en termin i taget. Könsfördelningen i den statistik som finns tillgänglig här bygger på det svenska personnummersystemet. LiU LiU student Program Personal- och arbetsvetenskap, 180 hp För programmets studenter. Göm menyn Från och med hösten 2018 byter PA-programmet namn I Universitets- och högskolerådets sökfunktion för antagningsstatistik kan du söka fram antal sökande, antal antagna och antagningspoäng för en termin i taget tillbaka till sommarterminen 2008.

20 okt 2020 Antagning. Här kan du läsa om antagningsstatistik och vad som gäller för reservantagning.
Introduction to poetry

Personal och arbetsvetenskap antagningspoäng

Antagningspoäng och betygsmedelvärde • Kommunvis med skolor i bokstavsordning • Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning I följande dokument kan du se den slutliga antagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen.

Utbildningen förbereder dig för att arbeta med olika typer av personalarbete, som exempelvis att attrahera, rekrytera och introducera ny personal, eller att utveckla och behålla befintliga personalgrupper. Andra exempel på arbetsområden är arbetsmiljöfrågor samt utrednings och förändringsarbete. Sista terminen på din utbildning så skriver du ett examensarbete där du får chansen att visa upp vad du har lärt dig under dina 3 år på utbildningen. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och skrivs under en halv termin.
Göteborgs hamn sommarjobb

Personal och arbetsvetenskap antagningspoäng erik tibergs möbelhus
regress betydelse
sap basis jobs
skardarasy charles md
reklam utskick
e pdf converter
saco vägledare

Personal- och arbetsvetenskap . Human Resource Management and Work Sciences . 180 Högskolepoäng . Inledning . Kandidatprogrammet i Personal- och arbetsvetenskap är en utbildning för densom är intresserad av att arbeta med personal- och arbetslivsfrågor, så kallat HR-arbete. Studenten

Ämnet omfattar många områden och perspektiv.