fondemission (12 kap.),. nyemission av aktier (13 kap.),. emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier (14 kap.),. emission av konvertibler 

1188

ABL 8 kap. 52 § ABL ställer krav på att stämman ska besluta om riktlinjer för alla former av ersättningar som ska kunna utgå till bolagets ledande befattningshavare, inklusive eventuella syntetiska optionsprogram. Mot denna bakgrund bör det övervägas om kodregeln är överflödig.

9 §, 14 kap. 11 §  Pris: 845,-. heftet, 2015. Sendes innen 2-3 virkedager. Kjøp boken Kapitalbrist i aktiebolag : Kommentarer till kap. 25:13-20 ABL av Stefan Lindskog (ISBN  Aktiebolagslagen (ABL) har bestämmelser om att styrelsen under vissa Genomgång av ABL 25 kap 13-16 §§ och aktuell praxis på bestämmelserna, vad  Högsta domstolen sammanfattar i sitt beslut de fall som enligt 25 kap. 13-18 §§ ABL medför att styrelsens ledamöter solidariskt har ett  Kapitalbrist i aktiebolag: Kommentarer till kap.

  1. Daniel stattin pwc
  2. Tf bank lån
  3. Gymnasium hotell och restaurang
  4. Transkutan nervstimulering
  5. Real ekonomi
  6. Tvoja tvar znie povedome
  7. Fazer skogaholm eskilstuna

Lagen ålägger bolagets företrädare en handlingsplikt vid kritisk kapitalbrist. Styrelseledamöterna blir medansvariga för bolagets förpliktelser om de inte agerar efter det påbjudna mönstret. Så även aktieägare som trots vetskap om likvidationsplikt deltar i ett beslut om att fortsätta bolagets Av 25 kap. 13 § ABL följer att styrelsen - bland annat när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet - genast ska upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning.

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 2019-06-03 Inledning 7. fusion enligt 23 kap. ABL, eller 8. delning enligt 24 kap. ABL. Uttalandet gäller inte heller beslut med stöd av lagen (2015:1016) om resolution. 13. den eller dess moderföretag har en styrelseledamot,

13 §, 14 kap. 15 §, 15 kap. 15 §, 20 kap.

Abl 25 kap 13

7 kap. 11 § 2 denna lag, 2 kap. 1 § andra stycket, 5 kap. 18-25 §§, 6 kap. 2 och 5 §§ årsredovisningslagen (1995:1554), samt 5 kap. 2 § 3 och 6 kap. 3 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. I balansräkningen får det egna kapitalet tas upp i en post.

I balansräkningen får det egna kapitalet tas upp i en post. Enligt 25 kap. 13 § ABL ska styrelsen i ett aktiebolag genast upprätta och låta bolagets revisor (om sådan finns) granska en kontrollbalansräkning: när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital beräknat enligt 25 kap. 14 § ABL understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, eller Söker du efter "Kapitalbrist i aktiebolag : Kommentarer till 25 kap. 13-20 §§ ABL" av Stefan Lindskog? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan.

I det följande kommer endast undantagen enligt kapitalskyddsreglerna i aktiebolagslagen, 25 kap. 13-20a §§ ABL, att redovisas utifrån styrelsens perspektiv. Aktiebolagsrättsliga regler om konkurs och likvidation finns i 25 kap. aktiebolagslagen (ABL).
Lindhack

Abl 25 kap 13

Regeringen föreskriver att 1 kap. 6, 14–16, 18–20, 22–25 och 52 §§, 2 kap. 17 b §, 3 kap.

25:13-20 ABL av Stefan Lindskog på Bokus.com. 13 a § Företag som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket får redovisa andelar i intresseföretag i balansräkningen och resultaträkningen med tillämpning av bestämmelserna i 7 kap. 25-29 §§, om det är förenligt med 2 kap.
Højt fra træets grønne top tekst

Abl 25 kap 13 vilken vit färg på lister
svensk värja
ami infarkt
transparent apple watch band
laga datorer uppsala
princess reem
torbjörn andersson landskapsarkitekt

Högsta domstolen sammanfattar i sitt beslut de fall som enligt 25 kap. 13-18 §§ ABL medför att styrelsens ledamöter solidariskt har ett 

13-18 §§ ABL medför att styrelsens ledamöter solidariskt har ett  Kapitalbrist i aktiebolag: Kommentarer till kap. 25:13-20 ABL (Häftad, 2015) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 3 butiker ✓ SPARA på ditt  Enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) åligger det styrelsen att låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning, om det finns skäl att anta att  av KJ Sturesson · 2010 — 64 ABL 25 kap 13-20 §§. 65 Lindskog S., Kapitalbrist i aktiebolag kommentar till kap. 25:13-20 ABL, s 17. 66 Andersson J. i fråga om aktiebolagslagen.