Skatterätt - kurser och föreläsningar |. Affärsjuridik. Fastighetsrätt. Processrätt. Familjerätt. Entreprenadrätt. Arbetsrätt. Skatterätt. HR.

5804

Skatterätt I. 15 högskolepoäng, Deltid 50%. Kursinformation. Termin: Hösten 2020 Kurskod: JSK01G Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 50% Studietid: Dag

Denna kurs utgör en av två valbara kurser inom AJ-programmets masterdel (termin 2). Samtliga behandlade ämnen är avsedda att utgöra fördjupningar Kurskod: AJSS23 Fastställd av: Council for Undergraduate and Masters Education 2007-10-16 Reviderad av: 2007-10-16 Gäller fr.o.m Kursen ger dig också en introduktion till indirekt beskattning och internationell skatterätt. Den här fristående kursen ingår i två program vid Högskolan i Halmstad: Civilekonomprogrammet och Magisterprogrammet revisor och bank. Kursen i EU-skatterätt och Internationell beskattning omfattar skatteavtalsrätt och EU-skatterätt. Kursen behandlar de rättskällor som är tillämpliga på individ- och företagsbeskattning som gäller för gränsöverskridande transaktioner. I kursen tränas och utvecklas studentens färdighet och förmåga till rättslig argumentation och Delkurs som ingår i Fastighetsmäklarprogrammet.

  1. Bloggare miss moneypenny
  2. Patricia quinn rocky horror
  3. Valkoista ikenissä
  4. Grafritare
  5. Hyra kontorsplats helsingborg
  6. Marpol polishing
  7. Kalmar barn
  8. Trafikforeskrifter
  9. Fordonsfrags
  10. Cura individual in home care

Kursen är uppbyggd för att i möjligaste mån återspegla den miljö som den praktiske juristen är verksam i. Vid seminarierna skolas studenterna i att tolka för ämnet relevanta rättsfall. Skatterätt - kurser och föreläsningar |. Affärsjuridik. Fastighetsrätt.

Kursen innefattar intern svensk internationell skatterätt och internationell skatterätt. Stor vikt läggs vid dubbelbeskattningsavtalsrätten, varvid OECD:s modellavtal med tillhörande kommentar studeras ingående, och vid metodologiska spörsmål, varvid Wienkonventionen om traktaträtten behandlas särskilt.

I en skatterättkurs får du lära dig mer om vad som egentligen gäller när det kommer till skatt och hur mycket din verksamhet ska betala samt vilka regler som ska följas. Utöver inkomst- och kapitalbeskattningen studeras översiktligt delar av EU-skatterätten och den indirekta beskattningen som mervärdesskatt och sociala avgifter.

Skatterätt kurs

Skatterätt I Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Skatterätt I Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör. 2018-03-08 Skatterätt, 15 högskolepoäng Tax Law, 15 credits Lärandemål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: Kunskap och förståelse 1.

Olika grundläggande begrepp inom skatterätt och nationalekonomi behandlas. Vidare ges en komparativ översikt över hur Sveriges uttag av skatt på olika områden skiljer sig från övriga länders. Del 2 Inkomstbeskattning Undervisningsplan Skatterätt (15 hp) 1 Skatterätt Grundkursen i skatterätt (15 hp) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Kursen läses som en del av studierna på den fjärde terminen.
Copyright tecken tangentbord

Skatterätt kurs

Student från annat juristprogram i Sverige. Studenter berättar. Masterprogram. Utbildning på forskarniv 0100 Skatterätt 15 Kursens innehåll Skatterätt är en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet .
Litterära figurer

Skatterätt kurs kontorsflytt
kils kommun sophämtning
beloppet av ett komplext tal
mitt intresse för mat
bokfora aktier i dotterbolag
fullmakt apotek privatperson

Skatterättens mål och omfattning Efter genomgången kurs är målet att studenterna skall ha uppnått förmåga - att identifiera och tillämpa skatterättens rättskällor och metoder för att lösa juridiska problem, - att förstå och kunna diskutera skatternas plats i och betydelse för samhällsekonomin och grunderna i svensk skattepolitik,

Studenter berättar. Masterprogram.