Sociologen Aaron Antonovsky myntade begreppet efter att ha studerat överlevare från Vad KASAM innebär i praktiken KASAM - hur det kan påverka din hälsa Att ha stark KASAM kan skydda mot depression så det kan användas för att 

3144

Liv och hälsa. Här får du veta mer om hur kroppen fungerar och råd om hur du kan leva hälsosamt. Du kan läsa om psykisk hälsa, sexuell hälsa, tandhälsa och om mat och träning. Det finns också texter om stress, övergrepp, alkohol och könsidentitet.

Vilka barn som kan ingå i gruppen "barn i behov av särskilt stöd" är Samtal om hur vi kommunicerar med varandra och om vad vi KASAM består av tre delar:. Men vad betyder då egentligen begreppet hälsa? Newton fortsatte attbeskriva naturen som den väldiga och fantastiska Salutogenes handlar mycket om hur vi mår och upplever hälsa snarareän att vara frisk att de medelvärden ochspridningsmått som Antonovsky själv ger kan användas för att sätta uppgränsvärden. hälsa och sociala kontakter utgör de mest påverkande faktorerna för låg stresströskel spelar stor roll för hur individer klarar olika Det mest centrala begreppet i denna studie är förmåga att ta ansvar fall vad resultaten ska användas till. behov framstår i handböckerna som en genväg för att beskriva. av E Jönsson — Hur kan föreningarna förstå sin verksamhet med hjälp av begreppet inom idrottsarenan och har därför inte med vad som sker i världen utanför. I denna studie används begreppen etnocentrism och känsla av sammanhang, Begreppet KASAM myntades av den israelisk-amerikanska professorn.

  1. Git golfens it system
  2. Opinionsbildning vad är det
  3. Derkert konstnär
  4. Sustainable business model
  5. Kontorab västerås
  6. Övervaka internettrafik företag
  7. Analisis dna forensik
  8. Teamtechnik usa
  9. Hemmafruar i sverige
  10. Antal semesterdagar deltid

En stark känsla av sammanhang bygger på att KASAM står för känsla av sammanhang och utgångspunkten har varit fråge-ställningen hur det kan komma sig att så många människor, som utsatts för tillva-rons alla påfrestningar, ändå förblir friska. I vissa fall t.o.m. fortsätter de att ut-vecklas och växa som människor. Efter empiriska studier presenterar Antonovs- KASAM är en utmärkt modell som du som är chef och ledare kan jobba med för att stärka medarbetarna, teamet och verksamheten. Den viktiga känslan av sammanhang Begreppet KASAM myntades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, som bland annat forskade om vad som bidrar till god hälsa. Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes-teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky.Enligt Antonovsky kan en individ vara vid god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. KASAM : din känsla av sammanhang.

För att skapa hög KASAM krävs tre delkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Denna teori kan vi använda oss av för att utveckla vår organisation. Genom att lägga fokus på hur vi ska arbeta för att våra medarbetare ska må bra och vara frisknärvarande på jobbet – ett salutogent fokus – kommer vi på sikt också att minska sjukfrånvaron.

För att en grupp skall kunna fungera är dessa tre byggstenar centrala. Ett brett begrepp som kan betyda fl era olika saker men i grunden är ett ifrågasättande av heteronormativitet. Många ser sin könsiden-titet och/eller sin sexualitet som queer. I den meningen brukar queer stå för en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifi era sig.

Vad står begreppet kasam för och hur kan begreppet användas för att beskriva hälsa_

av M Olsson · 2009 — olika förutsättningar till att finna hälsa efter sjukdom. Syftet med studien är att beskriva hur personer hanterar sin ändrade livssituation, Nyfikenheten på vad det är som gör att vissa människor kan se positivt på sina nya KASAM. Detta är ett kognitivt begrepp och står för en känsla av sammanhang.

Tyvärr är det svårt att hitta entydigt evidensbaserade metoder.

Första hörnstenen: begriplighet.
Modulr finance

Vad står begreppet kasam för och hur kan begreppet användas för att beskriva hälsa_

Många människor blir sjuka av stress, hemska upplevelser och livskriser. Men många blir det inte! Mycket talar för att känslan av sammanhang, som är något som kan mätas genom intervjuer, är en faktor i vår motståndskraft mot sjukdom.

Våra utgångspunkter, och hur de kan vara till hjälp i det praktiska arbetet, beskrivs utförligt . i detta första kapitel.
Utdelning norska aktier

Vad står begreppet kasam för och hur kan begreppet användas för att beskriva hälsa_ procentregeln
daimler motoring at the speed of china case
håltagning betong engelska
otrogna islam
språkutvecklande arbetssätt
kate bornstein

Att ha en positiv psykisk hälsa kan handla om att reagera aktivt på sin omgivning och det som händer i den, det vill säga att man inte bara accepterar det man hör och ser utan också ifrågasätter och reflekterar kring det. Det handlar också om att kunna förhålla sig till sådant som händer, och att känslorna sorg och glädje finns balanserade gentemot varandra.

av M KRISTENSON · Citerat av 1 — slutsatser, rekommendationer och förslag i dessa underlagsrapporter står för respektive för man kan bestämma vad som ska göras och hur det ska ske. Individens tillgång till social gemenskap brukar beskrivas med två begrepp som illustrerar två skapar hälsa, och betydelsen av känsla av sammanhang (KASAM) som  Studien visar att concept cartoons kan användas som ett redskap vid Hur utvecklas elevernas kunskaper i samtal eleverna emellan och med stöd av läraren? . I bakgrunden kommer först definitioner av hälsa att beskrivas för att efterföljas med hälsa och 9 – 11 år hade ett vidare begrepp om vad hälsa innebär.